TÔ TSL 06, TSL 07, TSL 08, TSL 09

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TSL 06 Ø 15.7 x 5.1 cm
TSL 07 Ø 18.2 x 5.5 cm
TSL 08 Ø 20.0 x 6.0 cm
TSL 09 Ø 22.1 x 6.8 cm