TÔ XOẮN TO X16, TO X17, TO X18 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO X16 Ø 14.1 x 6.5 cm
TO X17 Ø 16.3 x 7.3 cm
TO X18 Ø 20.3 x 7.7 cm