BỘ CHÉN C0 34, CC 28, C 101, CC 32 MÀU XANH LÁ

BỘ CHÉN C0 34, CC 28, C 101, CC 32 MÀU XANH LÁ

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø 8.6 x 3.3 cm
CC 28 Ø 8.5 x 2.6 cm
C 101   9.0 x 7.3 x 1.5 cm
CC 32 10.2 x 7.8 x 1.2 cm