TÔ BÈO TB 06, TB 07, TB 08, TB 09 MÀU XANH LÁ

TÔ BÈO TB 06, TB 07, TB 08, TB 09 MÀU XANH LÁ

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TB 06 Ø 15.2 x 4.6 cm
TB 07 Ø 18.2 x 5.3 cm 
TB 08 Ø 20.2 x 5.9 cm
TB 09 Ø 22.1 x 6.5 cm