BỘ CHÉN CO 02, CO 09 MÀU ĐỎ

BỘ CHÉN CO 02, CO 09 MÀU ĐỎ

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm
CO 09 Ø   9.0 x 5.0 cm