BỘ CHÉN CO 34, CC 32, T 26, T 27 MÀU ĐỎ

BỘ CHÉN CO 34, CC 32, T 26, T 27 MÀU ĐỎ

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34  Ø   8.6 x 3.3cm
CC 32 Ø 10.2 x 7.8 x 1.2cm
T 26 Ø   9.3 x 1.9cm
T 27 Ø   6.5 x 1.7cm