BỘ CHÉN CO 02, CO 09, NO 14 HỒNG TRẮNG

BỘ CHÉN CO 02, CO 09, NO 14 HỒNG TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 02 Ø 11.2cm x 5.4cm
CO 09 Ø 9.0cm x 5.0cm
NO 14 Ø 14.0cm x 4.3cm