BỘ TO X6, X7, X8, X9, X10 HỒNG TRẮNG

BỘ TO X6, X7, X8, X9, X10 HỒNG TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO X6 Ø 14.9cm x 5.9cm
TO X7 Ø 17.2cm x 6.4cm 
TO X8 Ø 20.0cm x 7.4cm