TÔ BÈO TB 06, TB 07, TB 08, TB 09 HỒNG TRẮNG

TÔ BÈO TB 06, TB 07, TB 08, TB 09 HỒNG TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TB 06 Ø 15.2cm x 4.6cm
TB 07 Ø 18.2cm x 5.3cm 
TB 08 Ø 20.2cm x 5.9cm
TB 09 Ø 22.1cm x 6.5cm