BỘ CHÉN CO 02, MUỖNG No 14 VIỀN 174 TIPTOP

BỘ CHÉN CO 02, MUỖNG No 14 VIỀN 174 TIPTOP

Giá: Liên hệ

 

CODE SIZE
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm
No 14     14.0 x 4.3 cm