BỘ DĨA DB X6, DB X7, DB X8, DB X9, DB X10 VIỀN 174 TIPTOP

BỘ DĨA DB X6, DB X7, DB X8, DB X9, DB X10 VIỀN 174 TIPTOP

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DB X6 Ø 15.0 x 2.8 cm
DB X7 Ø 17.9 x 3.1 cm
DB X8 Ø 20.1 x 3.4 cm
DB X9 Ø 22.8 x 3.6 cm
DB X10 Ø 25.3 x 3.7 cm