BỘ CHÉN CO 34, CO 09, DĨA TIÊU T 27 VIỀN 174 TIPTOP

BỘ CHÉN CO 34, CO 09, DĨA TIÊU T 27 VIỀN 174 TIPTOP

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø 8.6 x 3.3 cm
CO 09 Ø 9.0 x 5.0 cm
T 27  Ø 6.5 x 1.7 cm