BỘ CHÉN CO 34, CO 09, CC 32, T 27 MÀU VÀNG

BỘ CHÉN CO 34, CO 09, CC 32, T 27 MÀU VÀNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34  Ø 8.6 x 3.3 cm
CO 09 Ø 9.0 x 5.0 cm
CC 32 10.2 x 7.8 x 1.2 cm 
T 27 Ø 6.5 x 1.7 cm