BỘ DĨA HX 607, HX 117, HX 407 MÀU VÀNG

BỘ DĨA HX 607, HX 117, HX 407 MÀU VÀNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
HX 607 25.7 x 19.4 x 2.5 cm 
HX 117 30.9 x 22.1 x 1.9 cm
HX 407 36.0 x 25.5 x 2.8 cm