DĨA VUÔNG DV 66, DV 77, DV 88, DV 99, DV 100 MÀU NÂU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 66 15.0 x 15.0 x 1.6 cm
DV 77 16.8 x 16.8 x 1.9 cm
DV 88 18.8 x 18.8 x 2.2 cm
DV 99 21.0 x 21.0 x 2.4 cm
DV 100 22.7 x 22.7 x 2.5 cm