HỘP THỰC PHẨM HTP 12

HỘP THỰC PHẨM HTP 12

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 12 20.5 x 13.5 x 7.0 cm 900 ml

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm