HỘP THỰC PHẨM HTP 12

HỘP THỰC PHẨM HTP 12

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 12 20.5 x 13.5 x 7.0 cm 900 ml

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm