HỘP THỰC PHẨM HV 09, HV 10, HV 11

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HV 09 19.0 x 14.0 x 9.0 cm 1000 ML
HV 10 22.0 x 17.0 x 10.0 cm 2000 ML
HV 11 25.0 x 20.0 x 11.0 cm 3000 ML

 

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm