HỘP THỰC PHẨM HTP 27, HTP 28, HTP 29

HỘP THỰC PHẨM HTP 27, HTP 28, HTP 29

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 27 Ø 12.5 x 6.0 cm 400 ml
HTP 28 Ø 18.0 x 8.0 cm 1400 ml
HTP 29 Ø 23.0 x 10.0 cm 2700 ml

 

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm