HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HV 06 18.0 x 18.0 x 6.0 cm 1000 ML
HV 07 22.0 x 22.0 x 7.0 cm 2000 ML
HV 08 24.0 x 24.0 x 8.0 cm 3000 ML

 

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm