HỘP THỰC PHẨM HTP 24, HTP 25, HTP 26

HỘP THỰC PHẨM HTP 24, HTP 25, HTP 26

Giá: Liên hệ
SIZE CODE VOLUME
HTP 24 18.7 x 11.5 x 6.3 cm 800 ml
HTP 25 24.0 x 14.7 x 7.9 cm 1700 ml
HTP 26 29.8 x 18.2 x 9.8 cm 3200 ml

 

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm