HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HV 01 17.0 x 12.5 x 6.2 cm 700 ml
HV 02 22.0 x 15.6 x 7.2 cm 1500 ml
HV 03 26.5 x 16.5 x 8.4 cm 2300 ml

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm