PALLET 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE WEIGHT LOAD
PALLET 04 120 x 100 x 14.5 cm 10.500 g Nâng: 600 kg
Tĩnh: 2400 kg