PALLET 07

Giá: Liên hệ
CODE SIZE WEIGHT LOAD
PALLET 07 110 x 120 x 15 cm 14.500 g Nâng: 1000 kg
Tĩnh: 3000 kg