PALLET 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE WEIGHT LOAD
PALLET 05 120 x 120 x 15.0 cm 19.000 g Nâng: 1500 kg
Tĩnh: 5000 kg