PALLET 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE WEIGHT LOAD
PALLET 03 120 x 100 x 15.0 cm 17.360 g Nâng: 1200 kg
Tĩnh: 4000 kg