RỔ BÔNG RB 200, RB 240, RB 280, RB 320, RB 360, RB 400

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
RB 200 Ø 20.0 x 7.5 cm
RB 240 Ø 24.0 x 8.0 cm
RB 280 Ø 28.0 x 9.0 cm
RB 320 Ø 32.0 x 10.5 cm
RB 360 Ø 36.0 x 11.0 cm
RB 400 Ø 40.0 x 12.5 cm

Sản phẩm khác

RỔ RV 02

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

LỒNG BÀN LB 44

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

MÂM TRÒN MT 25B, MT 30B, MT 35B,...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

LỒNG BÀN LB 02

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

RỔ TRÒN RT 24, RT 28, RT 32,...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

THAU TH 25V, TH 30V, TH 35V, TH...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

THAU TH 35C, TH 40C, TH 50C, TH...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn

THAU TH 40T, TH 50T, TH 60T, TH...

Thau - Rổ - Rá - Mâm - Lồng bàn