THÙNG CÓ NẮP TG 01, TG 02, TG 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
TG 01 + NẮP 29.0 x 26.0 x 28.2 cm 10 L
TG 02 + NẮP 35.5 x 31.0 x 33.5 cm 20 L
TG 03 + NẮP 44.5 x 36.0 x 39.5 cm 40 L