THÙNG THS 01, THS 02, THS 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
THS 01 (Lớn) 69.5 x 47.0 x 41.0 cm 95 L
THS 02 (Trung) 62.5 x 42.5 x 36.5 cm 65 L
THS 03 (Nhỏ) 55.0 x 37.5 x 32.0 cm 45 L