TÔ TO D3, TO D4, TO D5 MÀU NÂU

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO D3 Ø 15.0 x 7.5 cm
TO D4 Ø 17.4 x 8.0 cm
TO D5 Ø 20.0 x 8.4 cm