Hỏi đáp

Báo cáo kiểm nghiệm an toàn vệ Sinh Thực Phẩm MELAMINE

Sản phẩm của công ty chúng tôi được kiểm tra tại Trung tâm SGS theo tiêu chuẩn FDA: 
và được kiểm tra tại Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ở Việt Nam theo tiêu chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT, chứng nhận an toàn vệ sinh khi tiếp xúc với thực phẩm:


 

Báo cáo kiểm nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Nhựa PC

Sản phẩm của công ty chúng tôi được kiểm tra tại Trung tâm SGS theo tiêu chuẩn FDA và được kiểm tra tại Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường...

Báo cáo kiểm nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Sản Phẩm Nhựa

Sản phẩm của công ty chúng tôi được kiểm tra tại Trung tâm SGS theo tiêu chuẩn FDA và được kiểm tra tại Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường...

Báo cáo kiểm nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm ACRYLIC

Sản phẩm của công ty chúng tôi được kiểm tra tại Trung tâm SGS theo tiêu chuẩn FDA và được kiểm tra tại Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường...

An toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm Melamine

Sản phẩm melamine nói chung là an toàn để sử dụng cho việc phục vụ chứa đựng các món ăn miễn là nó được sử dụng cho các mục đích theo quy định của CỤC...

Các câu hỏi hay nhất