HỘP BẦU HB 01, HB 02, HB 03, HB 04, HB 05

HỘP BẦU HB 01, HB 02, HB 03, HB 04, HB 05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HB 01  9.0  x  6.5  x 3.8 cm 100 ml
HB 02 11.0 x  8.0  x 4.5 cm 180 ml
HB 03 13.2 x  9.7  x 5.6 cm 370 ml
HB 04 15.3 x 11.0 x 6.6 cm 620 ml
HB 05 17.4 x 13.0 x 7.5 cm 1000 ml

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm