HỘP CHỮ NHẬT HCN 01, HCN 02, HCN 03

HỘP CHỮ NHẬT HCN 01, HCN 02, HCN 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HCN 01 17.7 x 11.0 x 6.6 cm 750 ml
HCN 02 27.7 x 14.0 x 7.4 cm 1500 ml
HCN 03 28.6 x 17.4 x 9.0 cm 2500 ml

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm