HỘP CHỮ NHẬT HCN 01, HCN 02, HCN 03

HỘP CHỮ NHẬT HCN 01, HCN 02, HCN 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HCN 01 17.7 x 11.0 x 6.6 cm 750 ml
HCN 02 27.7 x 14.0 x 7.4 cm 1500 ml
HCN 03 28.6 x 17.4 x 9.0 cm 2500 ml

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm