HỘP ĐA NĂNG HDN 01, HDN 02, HDN 03

HỘP ĐA NĂNG HDN 01, HDN 02, HDN 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HDN 01 34.0 x 22.0 x 14.5 cm 5000 ml
HDN 02 41.0 x 25.5 x 17.5 cm 10000 ml
HDN 03 45.5 x 28.5 x 19.5 cm 15000 ml

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm