HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HTP 04, HTP 05, HTP 06

HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HTP 04, HTP 05, HTP 06

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 04 22.2 x 12.7 x 10.5 cm 1400 ml
HTP 05 28.0 x 17.0 x 14.5 cm 3500 ml
HTP 06 31.5 x 20.5 x 15.3 cm 7000 ml

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm