HỘP HM 500 ML, HM 600 ML, HM 650 ML, HM 750 ML, HM 1000 ML

HỘP HM 500 ML, HM 600 ML, HM 650 ML, HM 750 ML, HM 1000 ML

Giá: Liên hệ

 

CODE SIZE
HM 500ML 17.5 x 12.2 x 4.0 cm
HM 600 ML 17.5 x 12.2 x 4.6 cm
HM 650ML 17.5 x 12.2 x 5.2 cm
HM 750 ML 17.5 x 12.2 x 6.0 cm
HM 1000 ML 17.5 x 12.2 x 7.3 cm

 

Sản phẩm khác

HỘP ĐA NĂNG HDN 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm