HỘP THỰC PHẨM HCC 01, HCC 02, HCC 03

HỘP THỰC PHẨM HCC 01, HCC 02, HCC 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HCC 01 Ø 10.5 x 5.9 cm 300 ml
HCC 02 Ø 13.5 x 7.2 cm 700 ml
HCC 03 Ø 16.2 x 8.5 cm 1200 ml

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm