HỘP THỰC PHẨM HTP 01, HTP 02, HTP 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 01 28.5 x 16.3 x 8.3 cm 2100 ml
HTP 02 23.7 x 13.4 x 7.3 cm 1200 ml
HTP 03 19.6 x 10.5 x 6.2 cm 600 ml

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 62 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm