HỘP THỰC PHẨM HTP 01, HTP 02, HTP 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 01 28.5 x 16.3 x 8.3 cm 2100 ml
HTP 02 23.7 x 13.4 x 7.3 cm 1200 ml
HTP 03 19.6 x 10.5 x 6.2 cm 600 ml

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm