HỘP THỰC PHẨM HTP 07, HTP 08, HTP 09, HTP 10

HỘP THỰC PHẨM HTP 07, HTP 08, HTP 09, HTP 10

Giá: Liên hệ
CODE SIZE DUNG TÍCH
HTP 07 15.2 x 10.5 x 5.2 cm 500 ml
HTP 08 18.4 x 17.0 x 6.7 cm 1000 ml
HTP 09 20.8 x 15.4 x 7.6 cm 1500 ml
HTP 10 22.8 x 17.5 x 9.3 cm 2000 ml

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm