HỘP THỰC PHẨM HTP 21, HTP 22, HTP 23

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 21 12.7 x 12.7 x  7.5  cm 900 ml
HTP 22 15.7 x 15.7 x  9.3  cm 1600 ml
HTP 23 19.6 x 19.6 x 11.9 cm  3200 ml

Sản phẩm khác

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm