KỆ DÉP KD 47 (3 VÀ 4 TẦNG )

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KD 47 – 3T 46.0 x 20.0 x 60.0 cm
KD 47 – 4T 46.0 x 20.0 x 82.0 cm