KỆ CHÉN KE 45 (2, 3 VÀ 4 TẦNG)

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KE 45 – 2T 46.0 x 32.0 x 37.5 cm
KE 45 – 3T 46.0 x 32.0 x 60.5 cm
KE 45 – 4T 46.0 x 32.0 x 83.5 cm