KỆ CHÉN KE 55 (2, 3 VÀ 4 TẦNG)

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KE 55 – 2T 55.0 x 36.0 x 38.5 cm
KE 55 – 3T 55.0 x 36.0 x 61.5 cm
KE 55 – 4T 55.0 x 36.0 x 84.5 cm