KỆ CHÉN KE 65 (2, 3 VÀ 4 TẦNG)

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KE 65 – 2T 65.0 x 41.0 x 45.0 cm
KE 65 – 3T 65.0 x 41.0 x 73.0 cm
KE 65 – 4T 65.0 x 41.0 x 102.0 cm