KỆ TƯƠNG KT 35 (3 VÀ 4 TẦNG)

KỆ TƯƠNG KT 35 (3 VÀ 4 TẦNG)

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KT 35 – 3T 35.0 x 13.0 x 50.0 cm
KT 35 – 4T 35.0 x 13.0 x 73.5 cm