KHAY KPA 62 TEM

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KPA 62 TEM 32.6 x 25.2 x 5.2 cm
KPA 62 TEM NHỎ 28.8 x 22.9 x 4.7 cm

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 01, HV 02, HV 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP TRÒN HC 02, HC 03

Hộp - Khay đựng thực phẩm

KHAY KPA 63 TEM

Hộp - Khay đựng thực phẩm