Rất thân thiện với môi trường bởi khả năng phân hủy

Rất thân thiện với môi trường bởi khả năng phân hủy sinh học cao: 100% không chứa các chất độc hại hay kim loại nặng.

Câu hỏi khác