Thành phần nguyên liệu

Thành phần nguyên liệu xanh có nguồn gốc từ nguyên vật liệu tự nhiên như tinh bột ngô, khoai,…Thành phần nguyên liệu xanh có nguồn gốc từ nguyên vật liệu tự nhiên như tinh bột ngô, khoai,…