THỐ NHỰA CÓ NẮP THO 00, THO 01, THO 02, THO 03, THO 04

THỐ NHỰA CÓ NẮP THO 00, THO 01, THO 02, THO 03, THO 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
THO 00 Ø 12.0 x  6.5  cm 300 ml
THO 01 Ø 16.0 x  8.2  cm 700 ml
THO 02 Ø 18.6 x  9.5  cm 1000 ml
THO 03 Ø 24.0 x 11.5 cm 2500 ml
THO 04 Ø 26.6 x 13.8 cm 4000 ml

Sản phẩm khác

HỘP THỰC PHẨM HTP 34

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 06, HV 07, HV 08

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 33

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 32

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP THỰC PHẨM HTP 31

Hộp - Khay đựng thực phẩm

HỘP VUÔNG HV 04

Hộp - Khay đựng thực phẩm