BÌNH BNo 14

BÌNH BNo 14

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
BNo 14 Ø 17.0 x 21.0 cm 1590 ml