BÌNH No 8, No 10, No 12

BÌNH No 8, No 10, No 12

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
No 8 Ø 8.5 x 9.9 cm 225 ml
No 10 Ø 10.5 x 11.8 cm 410 ml
No 12 Ø 12.0 x 14.0 cm 620 ml